Brugervilkår 

1. Vilkår 

Ved at få adgang til Ghadas Health Academy (G.H.A.), accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser, alle gældende love og bestemmelser og du accepterer, at du er ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love. Hvis du ikke er enig i nogen af disse vilkår, er det dig forbudt at bruge eller få adgang til dette website. Materialerne på G.H.A. er beskyttet af gældende ophavsret og varemærkelovgivning. 

  

2. Brugerlicens 

1. Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af alle downloadbare materialer på G.H.A.s website til personlig, ikke-kommerciel gennemgående visning. Dette er en licens og ikke en overdragelse af ejendomsretten, og i henhold til denne licens må du ikke: 

i. ændre eller kopiere materialerne; 

ii. bruge materialerne til kommercielle formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel); 

iii. forsøge at dekomponere eller foretage rekonstruktion af software på G.H.A.s website; 

iv. fjerne ophavsret eller andre ejendomsretlige angivelser fra materialerne; eller 

v. overføre materialerne til en anden person eller "spejle" materialerne på en anden server. 

2. Denne licens ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger, og kan til enhver tid opsiges af virksomheden. Når du ophører med at se disse materialer eller når denne licens ophører, skal du destruere alle downloadede materialer i din besiddelse, uanset om de er i elektronisk eller trykt format. 

 

3. Ansvarsfraskrivelse 

Materialerne på G.H.A.s website leveres "som de er". G.H.A. giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, og fraskriver sig hermed alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-overtrædelse af intellektuel ejendomsret eller andre krænkelser af rettigheder. Endvidere garanterer eller giver G.H.A. ingen garantier eller erklæringer vedrørende nøjagtigheden, de sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialerne på sit website eller på anden måde vedrørende sådanne materialer eller på websteder, der er knyttet til dette website. 

 

4. Begrænsninger 

G.H.A. er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af driftsforstyrrelser), der opstår som følge af brugen eller manglende mulighed for at bruge materialerne på G.H.A.s website, selv om G.H.A. eller en af G.H.A.s autoriserede personer er blevet underrettet mundtligt eller skriftligt om muligheden for sådanne skader. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af implicitte garantier eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig. 

 

5. Revisioner og fejl og mangler 

Materialerne på G.H.A,s website kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. G.H.A. garanterer ikke, at nogen af materialerne på dens websted er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. G.H.A. kan til enhver tid foretage ændringer i materialerne på sit website uden varsel. G.H.A. forpligter sig dog ikke til at opdatere materialerne. 

 

6. Links 

G.H.A. har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til dens website, og er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne linkede websteder. Inddragelsen af et link indebærer ikke, at G.H.A. godkender dette websted. Brugen af et sådant linket websted sker på brugerens egen risiko. 

 

7. Ændringer af vilkårene for brug af webstedet 

G.H.A. kan til enhver tid og uden varsel revidere disse vilkår for brug af sit website. Ved at bruge dette website accepterer du at være bundet af den til enhver tid gældende version af disse brugsbetingelser. 

 

8. Gældende lov 

Ethvert krav vedrørende G.H.A.s website er underlagt lovgivningen i G.H.A.s hjemland uden hensyn til lovvalgsreglerne i dette land.